Sociaal-Economische Status  (SES)

GOKDe overheid voorziet extra lestijden voor leerlingen die tot een bepaalde doelgroep behoren. Deze kinderen moeten minimum 10 % uitmaken van onze scholieren. Deze kinderen moeten aan één van onderstaande criteria voldoen:

  • het gezin leeft van een vervangingsinkomen
  • de leerling wordt buiten het eigen gezinsverband opgevangen; 
  • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
  • het opleidingsniveau van de moeder;
  • de thuistaal is niet Nederlands.

Om zoveel mogelijk kinderen een helpende hand te bieden zal onze aandacht voornamelijk gaan naar het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.