De kinderen van het 5de doen hard
hun best met het preteaching, maar
ze missen de school toch heel erg!

preteaching