Ziekte, afwezigheid en medicatie

Kleuters tot en met 4 jaar zijn niet leer- of schoolplichtig, dus een medisch attest is niet nodig bij afwezigheid omwille van ziekte. Graag wel een seintje als je kleuter afwezig is, zeker als hij/zij meerdere dagen niet komt.

Kleuters die 5 jaar of ouder zijn, zijn wel leerplichtig. Je mag 4 keer per schooljaar zelf een briefje schrijven bij afwezigheid. Bij meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest van de dokter verplicht. Je krijgt tijdens de infoavond van september de 4 briefjes die je kan gebruiken. Indien je deze kwijt bent kan je ze hier opnieuw downloaden. Opgelet, je kan elk briefje maar 1 keer gebruiken!

Zieke kleuters blijven best thuis.

Moet je kind tijdens de schooluren medicatie op doktersvoorschrift innemen, dien je dit aanvraagformulier op voorhand in te vullen.