Kleuteronderwijs

De stap naar de kleuterschool is voor sommige kleuters groot. Ons PAleiS heeft een wijkschooltje waar kinderen in een kleine groep terecht komen. Ze krijgen de kans om rustig te wennen aan het schoolse leven op kleine schaal.

Lees meer

Lager onderwijs

In het lager onderwijs hebben we veel aandacht voor een positief klasklimaat. Alle taken en opdrachten worden steeds op het niveau van de kinderen gebracht. Hierbij houden we ook rekening met de leefwereld van het kind, zodat het alle kansen tot zelfwerkzaamheid krijgt.

Lees meer

Samen spelen en leren, op maat in een ruime, groene omgeving!

Leer meer over onze school

Klaar om naar school te gaan?

Schrijf je kind in