Kleuteronderwijs

Kleuterschool

Schoolreglement

Onze school heet PAleiS. ‘Pa’ staat voor: parochiale en ‘S’ staat voor school. Daartussen voegen we ‘lei’; het symbool bij uitstek dat refereert aan onderwijs.

Onze kleuterschool heeft 2 vestigingsplaatsen. De hoofdschool ligt in de Wijkstraat en onze wijkafdeling in de Helstraat. Samen met heel het team willen we jullie kleuter(s) als prinsen en prinsessen begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Infobrochures

Vrij CLB Limburg

Het CLB is een gratis dienst. Elke school werkt samen met een CLB. Voor de school van uw kind kan u contact opnemen met Cindy Houben om uw vragen te bespreken. Als CLB werken wij steeds in een team. Indien nodig wordt u door andere collega’s verder geholpen.

Lees meer