Over PAleiS

Wat maakt ons PAleiS een bijzondere school, een plaats waar kinderen zich thuis voelen?

Veiligheid voorop

In de verkeersdrukte voor en na school kan het best gevaarlijk zijn. Ouders kunnen hun kinderen naar school brengen en afhalen zonder hun wagen te parkeren. In- en uitstappen gebeurt in de Kiss & ridezone. Hier staat zowel ’s morgens als ’s avonds een leerkracht om de kinderen op te vangen. Kinderen die alleen, te voet of met de fiets, naar huis gaan begeleiden we met verschillende rijen.

Klein beginnen

De stap naar de kleuterschool is voor sommige kleuters groot. Ons PAleiS heeft een wijkschooltje waar kinderen in een kleine groep terecht komen. Ze krijgen de kans om rustig te wennen aan het schoolse leven op kleine schaal.

Actief spelen in het groen

Tijdens de speeltijd zetten we kinderen aan om actief te spelen. Op de kleuterspeelplaats is er een fietsparcours met verschillende soorten fietsjes. Op de speelplaats van de lagere school is er per graad een speelkoffer met allerlei spelmateriaal om samen mee te spelen.
Onze school ligt in het groen. Kinderen genieten van de speeltoestellen en de schaduwplekjes op de grasvelden.

Kinderen houden van dieren. Op het grasveld van de lagere school zitten er kippen en konijntjes. De kinderen leren omgaan met dieren en dragen er zorg voor.

We hebben, in de kleuterschool, sinds 2021 een nieuwe groene speelplaats. Deze zorgt ervoor dat onze kleuters ook tijdens de speeltijden voldoende uitdagingen krijgen. Ze kunnen klimmen, klauteren, glijden, zich verstoppen en zoveel meer.

Aandacht voor zorg

Kinderen die extra hulp nodig hebben, volgen we vanaf de kleuterschool op. Kinderen met leerproblemen proberen we zo goed mogelijk te helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld een stappenplan voor kinderen met dyslexie.
Pesten vindt niemand fijn. Met de No-blame methode en onze nieuwe buddy methodiek laten we de pester inzien wat de weerslag is van zijn gedrag.

Helemaal digitaal

Vanaf de kleuterschool leren de kinderen op een speelse manier omgaan met de computer. In de lagere school beschikken we over chromebooks die in de klassen gebruikt kunnen worden. Samen met de oudervereniging richtten we een computerklas op. Af en toe geven we huistaken die de kinderen online oplossen.

Sport en spel

Tijdens de lessen zitten de kinderen stil. Om de hoofden weer leeg te maken, bewegen we tussen de lessen door op een speelse manier met rek-, kracht- en evenwichtsoefeningen van Rugla.
De vijfjarige kleuters kunnen alvast gewoon worden aan het water tijdens de lesjes watergewenning.

Snoep gezond

Als ouder probeer je je kinderen gezond groot te brengen. Wij willen op school dezelfde boodschap meegeven. Daarom brengen we op woensdag enkel fruit mee. In de klas mogen kinderen altijd van hun flesje water drinken.
De kleuters krijgen twee keer per week een stuk fruit, hapklaar geschild door de schilmama’s.

Ouders gewenst!

Een school wordt niet alleen gemaakt door de leerkrachten, maar ook door de ouders. We proberen ouders regelmatig te betrekken. Ze kunnen een handje toesteken bij het lezen, zwemmen en fruit schillen of ze komen vertellen over hun beroep. We zijn een open school waar ruimte is voor initiatief in samenspraak met ouders.

Aan tafel!

Kinderen die ’s middags in school blijven, eten met leeftijdsgenoten in een eetzaal. Dit zorgt voor een rustige sfeer. De kleuters in de hoofdschool hebben de mogelijkheid om warm te eten.
Alle kleuters eten in de voormiddag samen met hun klasgenootjes en juf een tussendoortje. Ze kunnen tegen een voordelig tarief genieten van een koek met melk of water. Het is een gezellig moment voordat ze buiten gaan spelen.

Iedereen kent iedereen!

Elk schooljaar worden de klassen opnieuw samengesteld. Dat zorgt steeds voor een boel puzzelwerk maar het levert na zes schooljaren wel een groep leerlingen op die elkaar ALLEMAAL goed kennen. Gedaan met rivaliteit tussen klassen maar vriendschap doorheen klassen en leerjaren. 

Samen vieren

Iedere maand organiseert de parochie een gezinsviering. De kinderen van onze school krijgen de kans om mee te zingen, voor te lezen of toneel te spelen. Op kerstavond voeren we sfeervolle musical op met een vijftigtal kinderen.

Naschoolse opvang

’t Ankertje zorgt voor de buitenschoolse kinderopvang en wordt georganiseerd door het de gemeente Diepenbeek. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen er terecht zowel voor als na de schooluren. Je kan meer informatie vinden op de website van Diepenbeek.

Scholengemeenschap

Onze school is een deel van het Interparochiaal Schoolbestuur Diepenbeek. De vzw ISD staat in voor de organisatie van het katholiek onderwijs in Diepenbeek. En is verantwoordelijk voor het schoolbeleid, de beleidsvorming en de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Samen maken we ook deel uit van de scholengemeenschap KODIEKO (Katholiek Onderwijs Diepenbeek Kortessem). De scholen van de vzw ISD behoren samen met de basisschool van Kortessem tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.