Kleuteronderwijs

Ziekte en afwezigheid

Ziekte, afwezigheid en medicatie

Kleuters tot en met 4 jaar zijn niet leerplichtig en moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school.
Toch is het voor kleuters heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de activiteiten op school. Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen medisch attest of verantwoording nodig. Graag wel een seintje als je kleuter afwezig is, zeker als hij/zij meerdere dagen niet komt.

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar!

Kleuters die 5 jaar of ouder zijn, zijn wel leerplichtig. De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kleuter 5 jaar geworden is of wordt.

Je mag 4 keer per schooljaar zelf een briefje schrijven bij afwezigheid. Bij meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest van de dokter verplicht. Je krijgt tijdens de infoavond van september de 4 briefjes die je kan gebruiken. Indien je deze kwijt bent kan je ze hier opnieuw downloaden. Opgelet, je kan elk briefje maar 1 keer gebruiken!

Een 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen op school aanwezig geweest zijn in het laatste schooljaar om toegelaten te worden tot het lager onderwijs.

Zieke kleuters blijven best thuis.

Moet je kind tijdens de schooluren medicatie op doktersvoorschrift innemen, dien je dit aanvraagformulier op voorhand in te vullen / in te laten vullen door de dokter.