Oudervereniging

Oudervereniging

In de eerste plaats willen we een spreekbuis zijn voor de ouders naar school toe. We behandelen geen individuele zaken, maar wel allerhande sociale en maatschappelijke aspecten. Hierdoor proberen we de betrokkenheid van de ouders bij school te vergroten en werken we mee aan een open en communicatieve sfeer tussen ouders, leerkrachten én directie.

Daarnaast ondersteunt ons oudercomité ook de werking van de school door te helpen bij schoolse gelegenheden (bv. info-avonden, opendeurdagen, afzwaai van de kleuters/het 6de leerjaar, sinterklaas, …). We willen investeren in onze kinderen door financieel een handje toe te steken. Na overleg met de school, worden er bepaalde zaken aangekocht die onze kinderen ten goede komen.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, organiseren we een aantal activiteiten. Sommige komen jaarlijks terug zoals het schoolfeest, onze wafelstilstand, … Anderen staan niet elk jaar op onze agenda. Hou daarom deze site goed in de gaten!

Zoals elke vrijwilligersorganisatie zijn we steeds op zoek naar helpende handen, handige harry’s, creatieve geesten en actieve doeners… Kortom, enthousiaste ouders die samen met ons een gezellig oudercomité willen uitbouwen dat zich inzet om onze kinderen een fijne schooltijd te bezorgen. We vergaderen 1x per maand op dinsdagavond om 20u in het leraarslokaal van de lagere school. Hier zijn ook telkens de directie en een afvaardiging van leerkrachten aanwezig.

Misschien wil je wel helpen, maar zit je met tijdsgebrek. Geef je dan op als helpende hand, zodat we je kunnen contacteren als we extra hulp nodig hebben! Je kan ons mailen via oudercomite@paleisdiepenbeek.be, ons aanspreken aan school of via de leerkracht kan natuurlijk ook altijd!

Bestuur

Onze oudervereniging wordt democratisch bestuurd vanuit de maandelijkse algemene vergadering. Toch zijn er enkele mensen die dit proces coördineren en zich bezighouden met de dagelijkse beslommeringen. Zij zijn ook het eerste contactpunt.

Deze mensen zijn:

  • Ilse Vandormael
  • Bart Daniels
  • Miet Driesen
  • Annelies
  • Valérie Vermin